Současný stav SDH Jamnice

Ke konci roku 2007 evidoval Sbor dobrovolných hasičů v Jamnici celkem 56 členů a 13 dětí.

logo SDH Jamnice

Ve více jak stoleté historii je možno vystopovat veliký zájem našich občanů o účast v hasičském, požárním, a nyní opět hasičském sboru. Vystřídala se celá pokolení hasičů, kteří vždy přispívali k dobrému jménu hasičského sboru a k myšlence hasičské výpomoci a soudržností ve chvílích nejtěžších. V takové malé obci, jaká je naše, má jen 65 popisných čísel, se vždy společenský a kulturní život rozvíjel především zásluhou členů hasičského sboru. Ti vždy byli včele všech iniciativ, ať to bylo v jakémkoliv režimu (kromě období války ), neboť co si sami neudělali, neudělal to nikdo jiný. Kromě pořádání každoroční soutěže hasičských družstev o putovní pohár v překonání místního rybníka, po které následuje večerní Benátská noc až do rána, pořádáme v únoru Maškarní ples pro dospělé a následující den v neděli odpoledne Maškarní ples pro děti. Zúčastňujeme se pravidelných soutěží družstev v hasičské dovednosti, ve kterých si nestojíme zrovna špatně. Ve volných chvílích členové sboru provádějí údržbu hasičské techniky. Na požádání hasičských sborů zajíždíme k nim s naší renovovanou stříkačkou a provádíme propagační jízdy s koňským zápřahem a obsluhou stříkačky v dobových uniformách. Na závěr předvádíme originální ukázku dobového cvičení. Věnujeme se rovněž i práci s dětmi. Od roku 2001 se nám podařilo uvést do života seriál soutěží pro děti v kategorii starší a mladší žáci v našem okrsku.

soucasnost1

Seriál je rozdělen na jarní a podzimní část, vždy po šesti soutěžích. Pořadatelství soutěže vychází na každou obec dvakrát ročně. Každá soutěž je dvoukolová pro každou kategorii žáků. Soutěžíme pouze v požárním útoku dle pravidel žákovských soutěží s drobnými úpravami. Jednou z nejdůležitějších je u starších žáků nutnost klasického saní vývěvou. Snažíme se, aby si strojníci už v dětském věku osvojili základy samostatné práce se strojem. S tím souvisí i systém pravidelných tréninků, kde už je samozřejmé, že i mladší děti jsou schopny nachystat základnu k útoku bez zásahu dospělého a o balení hadic nemluvě. Věříme, že práce s dětmi se nám zúročí později, kdy nastoupí za dospělé. Jako tečku za jubilejnim rokem 2003 a 110-ti lety založení sboru jsme zasadili na památku mezi kapli a zastávkou lípu,která nám bude připomínat toto slavné jubileum.